Instellen weerstand
Ook niet-klimmers en minder getrainden moeten kunnen genieten van de Praxtour en de beschikbare routefilms. Om die reden biedt Praxtour de mogelijkheid de weerstandinstelling bij het begin van de tocht te kiezen. Dit kan in 4 gradaties ʻRealʼ ʻSportʼ,
ʻMediumʼ en ʻLightʼ, waarbij ʻReal” de realistische weerstand van een route nabootst.

niveaukeuze

Training
Een aantal standaard wielertrainingsmodules zijn
beschikbaar om gericht te trainen op hartslag, RPM
of wattage. Ook kun je zelf schemaʼs samenstellen.

Training

TimeRiding
Met ʻTimeRidingʼ kies je je eigen resultaten of die van
een ander uit een vorige rit als vergelijkingsmateriaal.
In de voortgangsbalk op de monitor worden de verschillen weergegeven met gekleurde bolletjes.

gegevensbalk-timeriding

Tussenpunten
Elke route is in 6 segmenten verdeeld. Alle delen zijn
bij opstart actief (blauw kader). Wil je niet de hele
route rijden, dan kun je door het aantoetsen van een
of meerdere kaders de route inkorten.

tussenmeetpunten

 
Resultaten
Alle data die tijdens de rit worden weergegeven worden opgeslagen per (deel-)route. Ben je snel genoeg en
heb je de finish gehaald dan kom je ook in de Top 10.
De resultaten kunnen worden geëxporteerd voor dataanalyse en te uploaden naar bijvoorbeeld Strava.

Results

MultiRiding
Met ʻMultiRidingʼ kunnen maximaal 4 Praxtours
tegelijkertijd een route tegen elkaar fietsen. Je kunt in de voortgangsbalk de posities van jou t.o.v. je tegenstanders zien en de tijd- en afstandverschillen.
 
gegevensbalk-multiriding